+90 (212) 912 12 34 - Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:1 - Kule:2 Kat:18

Değerleme

degerlemeArsa-Arazi, Bina, İş Merkezi-Turistik Tesisler, Alışveriş merkezleri, Fabrika ve Diğer üretim tesisleri, Depolama alanları, Liman v.b. her türlü taşınır ve taşınmaz malın değerinin tespitinde,
– Makine, ekipman ve teçhizatlarının kıymet takdiri yapılarak rapor hazırlanması,
– Sigorta şirketlerine mutabakatlı kıymet takdiri yapmak ve rapor hazırlamak,
– Sigorta şirketlerinde hasara ( yeniden yapılandırılmasında,
– Proje değeri fizibilitelerinde,
– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının varlık hareketlerinde değerlemeler yaparak raporlar hazırlar

– Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedelini tespit ederek ekspertiz ve değerlendirme raporunu hazırlar.
– Gayrimenkule dayalı projelerin inşaata başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun tespiti konusunda rapor hazırlar. – Özelleştirilmesi düşünülen taşınmazlarda;
– Teknik inceleme ve değerlemeler yaparak mali analizlerle, belli dönemler için nakit akımlarını hesaplar.
– Şirketlerin hukuki durumlarını inceler ve tüm bu verilerin ışığında asgari satış değerini tespit eder.
– Tanıtım broşürleri hazırlar ve diğer tanıtım metodlarına ait projelerde bulunarak, satışa esas ihale dosyalarını hazırlar.
– Kat karşılığı yaptırılması düşünülen projelerde hak sahiplerine, değer tespitini yaparak rapor hazırlar.
– Ekspertiz ve Değerlendirme raporlarını ULUSLARARASI STANDARTLARDA hazırlamak için, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge temin eder
– Ekspertiz ve Değerlendirme raporlarının gizlilik esasıyla arşivlenmesini ve belli sürelerde güncellenmesini sağlar.

degerlemebanner